Kategorier
Utbildning

Härskarteknik och hur man kan hantera denna

Kommunikation människor emellan kan uttryckas på så många sätt. Ord, uttryck och kroppsligt. När man möter härskarteknik behöver man kunna hantera det.

Ordet härskarteknik kan idag anses etablerat och används dagligen i olika sammanhang. Dock är det långt ifrån alla som egentligen vet allt om innebörden. Men – nästan alla känner igen sig när man får höra exempel på de olika härskarteknikerna. Få har helt lyckats undgå att utsättas för härskartekniker. Och när man förstått går det inte att missa.

Vad är egentligen fel och varför ska man inte bara rycka på axlarna eller småle och strunta i saken? Jo. Ingen människa förtjänar att bli förminskad på det sätt som begreppet innebär och samhället i stort förlorar på att inte alla medborgares åsikter beaktas och tas på allvar. Det vänligaste man kan säga är att inte alla som använder härskartekniker är medvetna om saken.

Härskarteknik förminskar, förlöjligar och utestänger

En mycket vanlig härskarteknik är osynliggörande. Man blir inte lyssnad på för att en stund senare få höra någon annan individ ta upp samma förslag som man själv lagt fram och få kredit och acklamation. Man kanske inte ens släpps in i diskussionen eller så visar andra med kroppsspråk att det man säger är ointressant.

Andra former av härskarteknik är förlöjligande och objektifiering, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam. Ultimat finns också våld eller hot om våld med bland härskartekniker. Det är ganska uppenbart varför det inte kan få passera utan moteld. Utan kunskaper om de olika teknikerna och utan kunskaper om hur de ska besvaras står man sig ganska slätt.

Medvetenhet och träning hjälper mot härskarteknik

Världen är mycket långt ifrån jämlik och ser inte alls ut som många av oss skulle önska. Ett led i kampen för jämlikhet och ett bra arbetsklimat och i förlängningen en bättre värld är att man beväpnar sig med kunskap. Kunskap som sedan kan omsättas i praktiken när man stöter på en situation där någon använder härskarteknik. Medvetandegörande och träning kan åstadkommas genom att man utbildar sig.

För varje trist och korkad yttring av härskarteknik finns mottekniker att använda. Det är bara kunskap och träning som behövs. Känner man igen de olika teknikerna kan man också bemöta dem på ett bra sätt och ta den plats i livet man har rätt till.

Kategorier
Utbildning

Ledarskapsutbildning med både tradition och moderna idéer

Med en ledarskapsutbildning kan man få hela organisationen att växa på ett helt nytt sätt genom att förlita sig på både gamla beprövade metoder och nytänkande.

Att kunna erbjuda kvantifierbara ledarskapsutbildningar som lutar sig både mot nostalgi och nya strategier, är något som många coacher strävar efter. Man vill kunna skapa ledare som har både de traditionella kunskaper och verktyg som fungerat i årtionden, samtidigt som man behöver utrusta dem för den snabbt föränderliga värld vi lever i.

Dagens framgångsrika ledarskapsutvecklare använder sig av tidigare generationers erfarenheter, framgångar och misslyckanden för att kunna slipa de diamanter som kan finnas där ute och som utgör framtidens ledarskap. Här nedan kan ni ta reda på mer om hur ni kan utbilda era medarbetare genom transformativt ledarskap.

Ledarskapsutbildning som lyfter alla i gruppen

Att delta i en kurs i transformativt ledarskap kan förvandla hela organisationen. När alla medarbetare jobbar mot ett gemensamt mål och känner att de är en viktig del i organisationen, blir arbetet både roligare och mer meningsfullt.

Dagens kurser inom denna typ av ledarskap drar nytta av de gamla beprövade metoderna som byggt äldre tiders organisationer. Men man implementerar också nya, mer moderna metoder som är anpassade till vårt allt mer digitala samhälle. Att bara “fortsätta som man alltid har gjort”, är sällan ett vinnande koncept i en arbetsgrupp där man upplever att arbetsmoralen eller motivationen börjat svikta.

Fördelar med en ledarskapsutbildning

Att låta sina medarbetare delta i en ledarskapsutbildning, kan väcka en ny inspiration i en avsomnande arbetsgrupp, lösa upp konflikter i en annan eller skapa nya ledare i en organisation där det behövs. Att se saker utifrån andra perspektiv kan sammansvetsa gruppen och skapa en bättre vi-känsla. Ett arbetslag där man kan lyfta och stötta varandra är också roligare att komma in i som nyanställd.

Många arbetsgrupper har dessa utbildningar löpande för att hålla metoderna levande så att de ska bli en del av arbetskulturen. Man får heller inte glömma att kunskap och mental träning många gånger är en färskvara som man behöver bli påmind om – precis som med fysisk träning.