Kategorier
Ekonomi

Bokföring Stockholm – professionell hjälp på dina villkor

Vikten av rätt bokföring är essentiell i varje företag. Genom att bokföra alla finansiella transaktioner så får man en bättre kontroll över den ekonomiska situationen inom företaget – samtidigt som man också ger information till myndigheter och exempelvis potentiella investerare eller affärspartners. Alla affärshändelser måste bokföras och missköts detta så begår man ett brott – Bokföringsbrott – som kan ge allt från böter till fängelse i upp till sex år.

För många företag i en nystart blir frågan om bokföring en överraskning. Man vet att det måste göras, men man har ingen aning om hur eller om att det är en detalj som är väldigt krävande sett till att man alltid måste lägga ner tid på den. Som sagt; ett misslyckande eller ren misskötsel kan komma med ganska hårda konsekvenser och ett företag i Stockholm som drabbas av exempelvis böter kan också få problem med likviditeten. För många så kan just bokföring i Stockholm komma att bli ett reellt problem som gör att man tappar lusten att driva företaget vidare. Timmar går till bokföring, lönehantering och annan administration snarare än till det huvudsakliga område om vilket man driver sin verksamhet. Energin går åt till att räkna snarare än att snickra – om ni förstår hur vi tänker.

Frågan är om det behöver vara så? Nej, definitivt inte. Att man som företag måste sköta sin bokföring i Stockholm innebär inte att man själv måste göra det.

Fördelar med professionell bokföring i Stockholm

Det finns professionella redovisningsbyråer som kan anlitas för bokföring i Stockholm och där man dessutom kan få skräddarsydda lösningar baserade på hur den egna omsättningen ser ut samt vilka unika behov man kan tänkas ha. Det är en sak som gör skillnad. Genom ta hjälp av en bokföringsfirma i Stockholm så kan man dels – som sagt – börja fokusera på de andra delarna av verksamheten och jobba mer med att öka omsättningen.

Dels så finns det även andra fördelar där många företag ser att professionell hjälp med bokföring också ger ekonomiska vinster. Hur placerar du pengarna, hur mycket betalar du i skatt och finns det några avdrag som är möjliga att göra? En redovisningsbyrå sätter sig in i hela din ekonomiska situation och det kan i sin tur leda till en ökad vinst.

Kostnaden är ytterst varierande och beror helt på hur pass mycket hjälp du behöver. Fördelen idag är att det mesta går att sköta online och att det öppnar för väldigt prisvärda och flexibla lösningar.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan BRF – detta ska du tänka på

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Nedan följer lite enkla tips om vad man bör tänka på när man upprättar en ekonomisk plan för sin BRF.

Ofta kan man få hjälp av en advokatfirma att upprätta en ekonomisk plan för sin bostadsrättsförening. Om man inte redan har en sådan upprättad är det viktigt att det görs annars har man inte rätt som förening att upplåta bostäder. Flera juridiska firmor har ofta ekonomisk plan för BRF som ett särskilt ämne. Så det finns duktiga och kunniga jurister som kan hjälpa er med er plan om ni inte kan eller vill upprätta denna själva. Kolla gärna med er lokala advokatbyrå vad de har hjälpt andra bostadsföreningar med tidigare och ni kommer snabbt märka om det är en framtida samarbetspartner för er.

Kostnadsfri rådgivning för ekonomisk plan för BRF

Ni kan med största sannolikhet får en kostnadsfri rådgivning av er advokatbyrå eller juristfirma. Tänk på att ha alla nödvändiga handlingar tillgängliga när ni ska ta hjälp med er ekonomiska plan. De allra flesta firmor efterfrågar transparens och tydlighet. Är ni osäkra på vilka handlingar som ska finnas med, så ta kontakt med er advokatbyrå och kolla vilka dokument de efterfrågar. En ekonomisk plan går ofta att likna vid en budget, så det kan vara något att utgå ifrån när det blivit dags att utföra planen. När den ekonomiska planen är klar ska den även kontrolleras av en eller två oberoende intygsgivare innan den kan godkännas och sedan lämnas över till boverket. Läs mer om ekonomisk plan för BRF på den här hemsidan: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Kategorier
Ekonomi

Konkurs – vad händer vid en sådan?

Företag som lever på marginalen kan komma att hamna i en situation där en vändning blir omöjlig. Skulderna växer och samtidigt så får man inte in tillräckligt med nytt kapital. Hamnar man i ett sådant ekonomisk obestånd så kan man också tvingas möta den dystra musiken och ansöka om konkurs. En konkursansökan lämnas in till Tingsrätten som utreder ärendet – vilket ofta sker samma dag – och bedöms ett företag vara i ett obestånd så utser också Tingsrätten en konkursförvaltare.

Som företag så blir man i det här fallet en Gäldenär. Man är skyldig pengar till exempelvis leverantörer, affärspartners, Skatteverket eller exempelvis kreditgivare och kan inte betala dessa skulder. Dessa kallas i sin tur för borgenärer – och även sådana kan begära ett företag i konkurs. Det är långt ifrån ovanligt att detta sker och på samma sätt så lämnas då en konkursansökan in till Tingsrätten. Skillnaden då är att det ofta tar längre tid för Tingsrätten att utreda ett eventuellt obestånd hos Gäldenären. Det kan handla om veckor.

Konkursförvaltaren bestämmer över konkursboet

Den jurist som utses till konkursförvaltare av Tingsrätten är också den som har som uppgift att bestämma över konkursboet – vilket innebär att personen utreder alla tillgångar och skulder och tar kontrollen över alla de tillgångar som ett företag på obestånd har.

Alla skulder och alla tillgångar dokumenteras och sammanställs i det som kallas för en bouppteckning. Nästa steg handlar om en så kallad Edgångssammanträde. Firmatecknaren intygar att bouppteckningen stämmer och finns det inga tillgångar kvar så upphör företaget där och då att existera – och borgenärerna kan inte längre kräva tillbaka pengar.

Men, de kan ändå få pengar i framtiden. Förvaltaren kommer nämligen att sälja av de eventuella tillgångar som finns i företaget – maskiner, möbler, lokaler och så vidare – och den summa som försäljningarna i fråga inbringar kan sedan delas ut till fordringsägarna och då enligt den förmånsrättslag som vi följer i Sverige. Konkret så innebär detta att vissa skulder har en högre prioritet än andra.

Kategorier
Ekonomi

Var i tid med bokföringsbyrå i Stockholm

Att ha eget företag är otroligt givande. Om man bortser från allt pappersarbete. Som tur är finns det bra hjälp av bokföringsbyrå i Stockholm. Då slipper man sköta pappersarbetet själv.

Det är en fantastisk känsla att se sitt företag växa. Men samtidigt så innebär det mycket mer jobb. En del av det jobbet är väldigt välkommet, medan annat inte är alls lika välkommet. Som allt pappersarbete. Kan man inte få slippa det och fokusera på annat? Det är siffror som ska skrivas in, man ska räkna på moms och skatt, löner och mycket mer. Dessutom är det väldigt viktigt att allt är rätt. Detta då man ska förhålla sig till de regler och lagar som finns. Skatteverket vill man inte heller ha något problem med. Av den anledningen behövs det lämnas in i rätt tid och det behöver göras rätt.

Bokföringsbyrå i rätt tid

Fördelarna om man anlitar en bokföringsbyrå i Stockholm är ganska självklara. Du slipper göra det själv. De tar hand om allt du önskar att de ska ta hand om och de gör det i tid. Du behöver inte oroa dig för att skriva i fel, eller ifall det verkligen är gjort i tid. För med hjälp kan du känna dig trygg. Bokföringsbyrån har koll på alla regler och lagar gällande bokföringen, så med deras hjälp är detta inte heller något du behöver ha koll på. Som egen företagare är det givet att man ska ta hjälp med sin bokföring, det gör allt lite roligare.