Kategorier
Marknadsföring

Specialutvecklad landningssida från Generaxion

Har ditt företag fortfarande kvar en skeptisk hållning till SEO och drar er för att anlita en SEO-byrå? Klockan tickar och för varje år man väljer att stå utanför så ger man sina konkurrenter ett försprång. För, att SEO fungerar råder det inga tvivel om. Med rätt hjälp kan man öka omsättningen på ett dramatiskt sätt och detta oavsett bransch, område eller var man har sin verksamhet. Ett av de absolut bästa företagen i branschen är Generaxion och just denna SEO-byrå har ett koncept som innebär en snabbare väg till förstasidan på Google.

En sak som skiljer Generaxion från andra byråer inom SEO är att man skapat ett koncept som innebär att en kund hyr en landningssida. En landningssida är en webbplats som skapats helt med konvertering och optimering i åtanke. Den innehåller enbart unika texter, genomtänka rubriker och beskrivningar och den kommer med både en design och struktur som tar kunden från fundering till köp.

Till skillnad från en vanlig webbplats så blir en specialutvecklad landningssida från Generaxion utan en massa tingeltangel. Det handlar om en sida som enbart fyller ett syfte i att ranka högt på Google – och leda trafiken till kundens verksamhet. Som kund så får man genom detta två stycken sidor. Den ena är din ordinarie hemsida och den andra är den landningssida man hyr av Generaxion. Inte sällan så blir den senare den som verkligen drar trafik och genererar nya kunder.

En landningssida uppmuntrar till köp

Designen i kombinationen med unika, informativa och genomtänkta texter samt ett gediget arbete med länkar – ingående och utgående – gör att en landningssida uppfattas som väldigt relevant av de algoritmer som används av Google. Det är också det som allting bottnar i. Man kan aldrig köpa sig till en hög placering på Google och man kan aldrig förlita sig på att slumpen ska leda dig till toppen. Det handlar uteslutande om relevans och om att visa Google att den sida man har kommer att vara intressant för kunderna.

Det innebär att ett företag som Generaxion har ett försprång då det har många, många år på nacken och vet hur allting fungerar och hänger ihop. Börjar man själv ge sig på SEO så kan man köra fast så till den milda grad att man blir bestraffad av Google och störtdyker i rankingen snarare än klättrar. Fingertoppskänsla både vad gäller innehåll, sökordsdensitet och länkar är A och O. En lekman kör fast – proffs får sidan att klättra och bli välbesökt.

Jämför med en homestylist

Här kan man dra paralleller till en helt annan bransch och ett helt annat område. Ska du sälja en bostad så handlar det inte om att visa upp dina personliga smak och stil. Det handlar om att visa upp en bostad som tilltalar spekulanter. En landningssida fungerar på samma sätt som en bostad där en homestylist arbetat. Det sakliga finns kvar och bostaden är optimerad för att tilltala så många som möjligt: alla personliga ägodelar och allt krimskrams är borta. Samma sak gäller för den landningssida du hyr. Den må vara opersonlig, men innehållet kommer att vara både säljande och inbjudande för Google och de algoritmer som används.

Kategorier
Ekonomi

Bokföring Stockholm – professionell hjälp på dina villkor

Vikten av rätt bokföring är essentiell i varje företag. Genom att bokföra alla finansiella transaktioner så får man en bättre kontroll över den ekonomiska situationen inom företaget – samtidigt som man också ger information till myndigheter och exempelvis potentiella investerare eller affärspartners. Alla affärshändelser måste bokföras och missköts detta så begår man ett brott – Bokföringsbrott – som kan ge allt från böter till fängelse i upp till sex år.

För många företag i en nystart blir frågan om bokföring en överraskning. Man vet att det måste göras, men man har ingen aning om hur eller om att det är en detalj som är väldigt krävande sett till att man alltid måste lägga ner tid på den. Som sagt; ett misslyckande eller ren misskötsel kan komma med ganska hårda konsekvenser och ett företag i Stockholm som drabbas av exempelvis böter kan också få problem med likviditeten. För många så kan just bokföring i Stockholm komma att bli ett reellt problem som gör att man tappar lusten att driva företaget vidare. Timmar går till bokföring, lönehantering och annan administration snarare än till det huvudsakliga område om vilket man driver sin verksamhet. Energin går åt till att räkna snarare än att snickra – om ni förstår hur vi tänker.

Frågan är om det behöver vara så? Nej, definitivt inte. Att man som företag måste sköta sin bokföring i Stockholm innebär inte att man själv måste göra det.

Fördelar med professionell bokföring i Stockholm

Det finns professionella redovisningsbyråer som kan anlitas för bokföring i Stockholm och där man dessutom kan få skräddarsydda lösningar baserade på hur den egna omsättningen ser ut samt vilka unika behov man kan tänkas ha. Det är en sak som gör skillnad. Genom ta hjälp av en bokföringsfirma i Stockholm så kan man dels – som sagt – börja fokusera på de andra delarna av verksamheten och jobba mer med att öka omsättningen.

Dels så finns det även andra fördelar där många företag ser att professionell hjälp med bokföring också ger ekonomiska vinster. Hur placerar du pengarna, hur mycket betalar du i skatt och finns det några avdrag som är möjliga att göra? En redovisningsbyrå sätter sig in i hela din ekonomiska situation och det kan i sin tur leda till en ökad vinst.

Kostnaden är ytterst varierande och beror helt på hur pass mycket hjälp du behöver. Fördelen idag är att det mesta går att sköta online och att det öppnar för väldigt prisvärda och flexibla lösningar.

Kategorier
Företagande

Rekrytering VD – så hittar ni rätt person

All rekrytering idag handlar om fingertoppskänsla. Att anställa fel person kostar pengar – och det handlar om en massa tid som går till spillo. Det tar tid att hitta rätt och det kräver en kunskap. För ett företag i en rekryteringsprocess finns all anledning att ta professionell hjälp med detta. I synnerhet om det handlar om att platser ska tillsättas högt upp i näringskedjan. En rekrytering av VD – eller en annan topposition – i företaget får aldrig ske utan undersökning, utan jämförelse och utan att varenda sten har vänts upp och ner.

Att rekrytera en ny VD är långt ifrån någon smal sak. Det handlar om ett beslut som, vid fel, kan leda till år av bekymmer för företaget. Detta både sett till att fel person vid posten kan komma att skapa en toxisk miljö i företaget som tar år att sanera bort och sett till att inkompetens kan leda till beslut som kostar pengar – en massa pengar.

Dessutom så innebär det också en ekonomiskt förlust i att avskeda en person som tillsatts och gällande just en VD så vet man av erfarenhet att en dessa brukar vara utrustade med ganska väl tilltagna fallskärmar. Det är alltid en chansning. Eller?

Ta hjälp med rekrytering av VD till ert företag

Det handlar inte alls om chansningar. Rätt VD på rätt företag är nästan alltid frukten av ett gediget arbete. Idag så finns professionell hjälp i form av rekryteringsföretag som riktat in sig just på högre positioner inom företag. Dessa rekryteringsföretag har specialiserat sig på att hitta rätt personer och inte sällan så används headhunting som ett vapen i detta. Headhunting innebär att företaget inom rekrytering använder sina stora nätverk och ser över lämpliga kandidater som finns inom andra företag och koncerner.

Märk väl: dessa behöver inte söka jobbet och de behöver inte ens vara medvetna om att en ny VD ska tillsättas hos Företag X. Rekryteringsföretaget vet – genom noggranna undersökningar – att denne person har den personlighet, kompetens och kunskap som Företag X söker efter. Idag sitter han/hon i en helt annan roll, i en helt annan bransch och inom ett diametralt motsatt område – men han/hon har DET som Företag X söker.

Det är exakt så headhunting fungerar och det är just detta som rekryteringsföretag är experter på. Man inte bara lockar med att gräset eventuellt är grönare på den andra sidan – man låter personen både lukta och smaka. Detta ger en väg fram till att en rekrytering av VD kan sluta med den succé man hoppas på som företag.

Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan BRF – detta ska du tänka på

Alla bostadsrättsföreningar behöver ha en ekonomisk plan. Nedan följer lite enkla tips om vad man bör tänka på när man upprättar en ekonomisk plan för sin BRF.

Ofta kan man få hjälp av en advokatfirma att upprätta en ekonomisk plan för sin bostadsrättsförening. Om man inte redan har en sådan upprättad är det viktigt att det görs annars har man inte rätt som förening att upplåta bostäder. Flera juridiska firmor har ofta ekonomisk plan för BRF som ett särskilt ämne. Så det finns duktiga och kunniga jurister som kan hjälpa er med er plan om ni inte kan eller vill upprätta denna själva. Kolla gärna med er lokala advokatbyrå vad de har hjälpt andra bostadsföreningar med tidigare och ni kommer snabbt märka om det är en framtida samarbetspartner för er.

Kostnadsfri rådgivning för ekonomisk plan för BRF

Ni kan med största sannolikhet får en kostnadsfri rådgivning av er advokatbyrå eller juristfirma. Tänk på att ha alla nödvändiga handlingar tillgängliga när ni ska ta hjälp med er ekonomiska plan. De allra flesta firmor efterfrågar transparens och tydlighet. Är ni osäkra på vilka handlingar som ska finnas med, så ta kontakt med er advokatbyrå och kolla vilka dokument de efterfrågar. En ekonomisk plan går ofta att likna vid en budget, så det kan vara något att utgå ifrån när det blivit dags att utföra planen. När den ekonomiska planen är klar ska den även kontrolleras av en eller två oberoende intygsgivare innan den kan godkännas och sedan lämnas över till boverket. Läs mer om ekonomisk plan för BRF på den här hemsidan: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

Kategorier
Ekonomi

Konkurs – vad händer vid en sådan?

Företag som lever på marginalen kan komma att hamna i en situation där en vändning blir omöjlig. Skulderna växer och samtidigt så får man inte in tillräckligt med nytt kapital. Hamnar man i ett sådant ekonomisk obestånd så kan man också tvingas möta den dystra musiken och ansöka om konkurs. En konkursansökan lämnas in till Tingsrätten som utreder ärendet – vilket ofta sker samma dag – och bedöms ett företag vara i ett obestånd så utser också Tingsrätten en konkursförvaltare.

Som företag så blir man i det här fallet en Gäldenär. Man är skyldig pengar till exempelvis leverantörer, affärspartners, Skatteverket eller exempelvis kreditgivare och kan inte betala dessa skulder. Dessa kallas i sin tur för borgenärer – och även sådana kan begära ett företag i konkurs. Det är långt ifrån ovanligt att detta sker och på samma sätt så lämnas då en konkursansökan in till Tingsrätten. Skillnaden då är att det ofta tar längre tid för Tingsrätten att utreda ett eventuellt obestånd hos Gäldenären. Det kan handla om veckor.

Konkursförvaltaren bestämmer över konkursboet

Den jurist som utses till konkursförvaltare av Tingsrätten är också den som har som uppgift att bestämma över konkursboet – vilket innebär att personen utreder alla tillgångar och skulder och tar kontrollen över alla de tillgångar som ett företag på obestånd har.

Alla skulder och alla tillgångar dokumenteras och sammanställs i det som kallas för en bouppteckning. Nästa steg handlar om en så kallad Edgångssammanträde. Firmatecknaren intygar att bouppteckningen stämmer och finns det inga tillgångar kvar så upphör företaget där och då att existera – och borgenärerna kan inte längre kräva tillbaka pengar.

Men, de kan ändå få pengar i framtiden. Förvaltaren kommer nämligen att sälja av de eventuella tillgångar som finns i företaget – maskiner, möbler, lokaler och så vidare – och den summa som försäljningarna i fråga inbringar kan sedan delas ut till fordringsägarna och då enligt den förmånsrättslag som vi följer i Sverige. Konkret så innebär detta att vissa skulder har en högre prioritet än andra.

Kategorier
Företagande

BAM-utbildning är viktig

En BAM-utbildning för hela företaget är en bra kompetensutveckling som gör alla medvetna om hur viktigt det är att skapa en bra arbetsmiljö och att alla kan delta i att den blir bra.

Saker blir inte bättre än vad man gör dem. Vill man ha en bra arbetsmiljö så kan man vara en del i det som skapar den. Det handlar om att känna till säkerhetsföreskrifter och att följa dem. Även om det kan verka enklare att fuska lite så är det man själv som förlorar på att göra det.

Säkerhetsföreskrifter kan gälla skyddsutrustning och brandövningar. Men en trygg arbetsmiljö kan också handla om att inte lyfta fel, att hålla avstånd, ha rätt ventilation och belysning i lokalerna.

Det finns också en helt annan aspekt av arbetsmiljön som handlar om den respekt och tolerans vi visar för varandra. Ingen ska behöva känna sig särbehandlad eller trakasserad på jobbet.

En BAM-utbildning är till för hela arbetsplatsen

Alla kan dra sitt strå till stacken för att skapa en bra arbetsmiljö om man vet vad som krävs för att göra det.

En BAM-utbildning kan skräddarsys för att passa varje arbetsplats. Det finns en grundutbildning som man kan åka iväg, till en kursgård, över en dag och göra. Det går också att få utbildningen på plats i ett konferensrum på jobbet.

Man kan sedan komplettera med fördjupningskurser och uppdateringar efteråt om man vill. Kurserna innehåller teoretiska delar men också övningspass och diskussioner. Möjligheten finns också att göra utbildningen på distans, i den takt man själv vill.

Kategorier
Säkerhet

Porttelefon för företag med växtvärk

Med en porttelefon anpassat för företag blir arbetet så mycket enklare. Då kan man enkelt ha koll på vilka som rör sig in i byggnaden. Det upplevs dessutom proffsigt gentemot kunderna.

Har företaget vuxit? Från minimum till max? Börjar det måhända bli svårt att hålla reda på alla människor som rör sig in och ut i byggnaden? Då kan en porttelefon verkligen vara den rätta grejen för er. När ett företag är nystartat är det nog inte det första man tänker på att skaffa. Och då är det kanske inte heller något som behövs. Men efter tag kanske firman börjar blomstra och man börjar känna av lite växtvärk. Det är precis då som en porttelefon kan vara bra att fundera över.

Skaffa porttelefon för företag

Vad är det som är bra med porttelefon? Det finns flera fördelar. Den kanske mest uppenbara är att man kan ha koll på vilka man släpper in i byggnaden. En annan är att man kan guida gäster eller kunder rätt från början. “Okej du ska träffa den personen, välkommen till våning tre!”. Så slipper de sedan springa runt som yra höns och försöka leta sig fram. Då får besökarna en professionell uppfattning om firman. De känner att här är det ordning och reda.

Har ni bestämt er för att skaffa porttelefon för företag? Då finns flera aktörer som kan hjälpa till. När man tar in hjälp för detta går allting smidigt och snabbt. Sedan är det bara att njuta av växtvärken.