Kategorier
Företagande

BAM-utbildning är viktig

En BAM-utbildning för hela företaget är en bra kompetensutveckling som gör alla medvetna om hur viktigt det är att skapa en bra arbetsmiljö och att alla kan delta i att den blir bra.

Saker blir inte bättre än vad man gör dem. Vill man ha en bra arbetsmiljö så kan man vara en del i det som skapar den. Det handlar om att känna till säkerhetsföreskrifter och att följa dem. Även om det kan verka enklare att fuska lite så är det man själv som förlorar på att göra det.

Säkerhetsföreskrifter kan gälla skyddsutrustning och brandövningar. Men en trygg arbetsmiljö kan också handla om att inte lyfta fel, att hålla avstånd, ha rätt ventilation och belysning i lokalerna.

Det finns också en helt annan aspekt av arbetsmiljön som handlar om den respekt och tolerans vi visar för varandra. Ingen ska behöva känna sig särbehandlad eller trakasserad på jobbet.

En BAM-utbildning är till för hela arbetsplatsen

Alla kan dra sitt strå till stacken för att skapa en bra arbetsmiljö om man vet vad som krävs för att göra det.

En BAM-utbildning kan skräddarsys för att passa varje arbetsplats. Det finns en grundutbildning som man kan åka iväg, till en kursgård, över en dag och göra. Det går också att få utbildningen på plats i ett konferensrum på jobbet.

Man kan sedan komplettera med fördjupningskurser och uppdateringar efteråt om man vill. Kurserna innehåller teoretiska delar men också övningspass och diskussioner. Möjligheten finns också att göra utbildningen på distans, i den takt man själv vill.