Kategorier
Juridik

Affärsjuridik viktig i affärsvärlden

Alla företag har ett tydligt och gemensamt mål med sin verksamhet – oavsett vilket område eller bransch det handlar om – och detta i form av att man vill gå med så stor vinst som möjligt. Kort sagt, man vill ha en stor lönsamhet som det bara går och i många fall så kan det vara väldigt lätt att – i och med denna jakt på profit – ta genvägar som sker runt de rådande lagar och regler som finns. Det innebär att man kanske struntar i någon regel och någon paragraf då denna står i vägen för en högre vinst och där man helt enkelt skulle kunna förlora pengar på om man följde samtliga små regler som finns.

I många fall kan det dessutom vara så att man inte kan alla dessa lagar och regler heller, att driva ett bolag innebär inte per definition att man ska kunna allt som rör affärsvärlden; primärt så ser man – som sagt – skillnad på en bra och en dålig affär, men man ser ingen skillnad på om denna är etisk eller om den bryter mot någon lag.

Detta är naturligtvis rena generaliseringar, men de för oss till ett område som är oerhört viktig inom affärsvärlden och detta i form av affärsjuridik. Affärsjuridik och yrkesmän- och kvinnor inom detta område är nämligen de personer som gör att dessa genvägar till vinst inte sker på bekostnad av att lagar och regler bryts; något som kan vara till stort förtret för bolaget som anlitat en affärsjurist för att bistå vid en transaktion, ett uppköp eller någon form av tvist.

För; de allra flesta bolag använder sig av experter inom affärsjuridik vid sina affärer och man gör detta för att man vill undvika konsekvenserna som kan komma av en dålig affär, en olaglig sådan eller en affär där alltför snäva svängar kring lagboken förekommit – konsekvenser som kan komma i form av böter, stämningar eller till och med fängelse.

En affärsjurist ser till klientens bästa

Att en kunnig person – tack vare sin expertis inom affärsjuridik – kan stå i vägen för en på förhand bra affär ska alltså ställas mot att man de facto riskerar värre konsekvenser om denna affär genomförs och med oegentligheter inblandade. Frustrationen över en affärsjurist och dennes vägledning kan alltså vara stor; men i det långa loppet så är det något som alla bolag tjänar på.

Affärsjuridik kräver kunskap och det kräver etik; något som många lätt glömmer i jakten på pengar och större lönsamhet. Därmed inte sagt att en person kunnig inom affärsjuridik fungerar som en bromskloss och en partyförstörare heller; tvärtom så bidrar en affärsjurist i de flesta fall till bättre affärer och kan lika gärna hitta kryphål och vägar som leder till att en transaktion eller ett uppköp gynnar företaget betydligt mer än vad man från början trott.

Man ska nämligen veta att om man som bolag anlitar en affärsjurist så får man på köpet en dedikerad person som kommer att göra allt i sin makt för att hjälpa till och skapa en större vinst, att undvika problem och som hela tiden ser allt med ögon för sin klients bästa.