Kategorier
Företagande

Med digitala nycklar

Nycklar har stora begränsningar och är lätta att slarva bort. Därför har man på senare år börjat utveckla flera olika sätt så att personal och andra kan passera genom dörrar och grindar.

Passersystem av olika slag är ett slags digitala nycklar. Det innebär att man kan sitta på en helt annan plats eller ort och ge någon en access till en dörr eller grind. Därför är det också ett mycket smidigt och enkelt system där man via ett mejl eller samtal kan be någon utöka en behörighet eller ta bort den. Skulle man till exempel tappa sitt kort, tagg eller liknande så är det lätt att snabbt ta bort den ur systemet, eller blockera den. Det enda man behöver är något som är laddat med informationen som sedan får en egen identitet efter bäraren eller liknande.

Öppna alla dörrar

Ett system där man använder sig av digitala nycklar istället för fysiska ger också andra fördelar. Det går till exempel att lägga in vid vilka tidpunkter som nycklarna ska fungera. Kanske vill man inte att någon ska ha access under nattetid eller helger. Och vill man ha en ännu säkrare passering så kan man koppla ihop den digitala nyckeln med en kod. På det sättet kan man undvika att någon som hittar en tappad digital nyckel kan öppna dörrarna eller grindarna med den. Det är ett säkert sätt ifall det tar tid innan man upptäcker att man har gjort förlusten. I vissa fall kan man även använda fingeravtryck eller något annat liknande. Läs mer om passersystem på denna hemsida: passersystemstockholm.se