Kategorier
Företagande

Rädda företaget

När företaget inte gått så bra som man hoppats, och räkningar och skulder samlar sig, så är ofta konkursen nära. Men det finns ett alternativ till konkurs, nämligen företagsrekonstruktion.

Konkurs är fullt möjligt att undvika genom en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion kan man ansöka för genom domstol och det kan rädda företaget. Detta är till fördel för både företag och borgenärer. Företagsrekonstruktion kan bli aktuellt för företag som kan anses livskraftiga på längre sikt, men som har temporära betalningssvårigheter. Det är inte bara dåligt skötta företag som kan hamna i en ekonomiskt svår sits. Med vissa undantag så gäller att ingen utmätning får ske medan en företagsrekonstruktion pågår. Det viktigaste att tänka på är att ansöka om rekonstruktion i ett tidigt skede, ju tidigare processen kan börja ju bättre för företaget är det.

Processen för att låta företaget leva vidare

Det är som sagt bra att börja i god tid. Helst bör man ta kontakt direkt med kunniga affärsjurister, och detta redan innan man hamnat i domstol. Det finns dock fortfarande möjlighet att ansöka om rekonstruktion efter en konkursbegäran gjorts. Viktigt i sammanhanget är att företaget kan bedömas gå med vinst inom en inte för avlägsen framtid igen. Fordringsägare måste även gå med på ackord. Det vill säga att fordringsägare är beredda att skriva ner sina krav till en viss del. Efter att företagsledningen och rekonstruktören tillsammans landat i att en rekonstruktion är möjlig att genomföra så kan en ansökan till tingsrätten lämnas in. Detta kan ge andrum och göra det möjligt för företaget att komma på fötter igen.

Kategorier
Företagande

Olagligt att inte avslöja missförhållanden

En whistleblower måste känna att den kan rapportera sina uppgifter utan att själv hamna i fara. Inom exempelvis vård och omsorg kan liv stå på spel om interna missförhållanden inte avslöjas.

Det är inte alla som vågar säga till när de ser någonting som de egentligen vet är fel. Trots att varje instinkt av personen vet att det som den bevittnar är emot reglerna väljer den att hålla tyst eller se åt ett annat håll. Att inte larma och rapportera om lagbrott, felbehandlingar eller oetiskt beteende kan dock till och med vara olagligt. I svensk lag har vi bland annat Lex Maria och Lex Sarah, som kräver att vittnesmål av missförhållanden inom vård och omsorg måste rapporteras. Ändå väljer många att inte göra det. En del är kanske rädda för vad de tror att de är tvungna att offra om de berättar.

Liv på spel

De kanske tittar på Chelsea Manning och Edward Snwoden, två av världens mest berömda whistleblowers, och befaras av bristen på stöd till whistleblower. De kanske tror att de också behöver offra familj, hus och hem och ge sig ut på landsflykt för att de väljer att berätta om sådant som de anser är fel på exempelvis sin arbetsplats. Men det kan ju faktiskt vara liv som står på spel. Liv som hänger på om du avslöjar det du vet eller inte. Du vet din plikt, men det är upp till samhället att stå upp för dem som väljer att göra det rätta.

Kategorier
Företagande

Rena kontor är roligare

En arbetsplats är precis vad det låter som, en lokal där man arbetar. Den kan se ut på olika vis men i slutändan ska den fungera för det ändamålet. I begreppet arbete kan även räknas in det samarbete och den kultur som uppstår där flera människor arbetar tillsammans. För att allt ska fungera optimalt behövs ett städat kontor.

Städning kan inte anses ingå i kontorspersonalens uppgifter. Man håller en hyfsad standard på sitt eget skrivbord. Man plockar undan sina sopor och sina matattiraljer från lunchrummet. Man ser till att toaletten hålls trevlig för nästa person som ska använda den. Men kontorsstädning är mycket mer än så.

Städfirman med det lilla extra

En arbetsplats behöver vara ren. Det minskar risken för sjukdom hos de anställda och ökar trivseln. Dammsugning varje dag och avtorkning av ytor och golv hjälper situationen. Tömda papperskorgar och tömda sopor i lunchrummet? Det kan verka självklart men utan städfirma kommer det inte att hända.

Toaletterna är också en prioritet på ett kontor där människor vistas hela dagarna. Inte alla kollegor verkar ha ambitionen att hålla stället mycket rent. En städfirma som dagligen städar porslinet och golvet och ser till att det finns tvål och handdukar gör allt bättre. När man väljer städfirma anlitar man naturligtvis någon med erfarenhet och med bra villkor för personalen. Läs mer om kontorsstädning på denna sida: kontorsstädningmalmö.nu

Kategorier
Företagande

Med digitala nycklar

Nycklar har stora begränsningar och är lätta att slarva bort. Därför har man på senare år börjat utveckla flera olika sätt så att personal och andra kan passera genom dörrar och grindar.

Passersystem av olika slag är ett slags digitala nycklar. Det innebär att man kan sitta på en helt annan plats eller ort och ge någon en access till en dörr eller grind. Därför är det också ett mycket smidigt och enkelt system där man via ett mejl eller samtal kan be någon utöka en behörighet eller ta bort den. Skulle man till exempel tappa sitt kort, tagg eller liknande så är det lätt att snabbt ta bort den ur systemet, eller blockera den. Det enda man behöver är något som är laddat med informationen som sedan får en egen identitet efter bäraren eller liknande.

Öppna alla dörrar

Ett system där man använder sig av digitala nycklar istället för fysiska ger också andra fördelar. Det går till exempel att lägga in vid vilka tidpunkter som nycklarna ska fungera. Kanske vill man inte att någon ska ha access under nattetid eller helger. Och vill man ha en ännu säkrare passering så kan man koppla ihop den digitala nyckeln med en kod. På det sättet kan man undvika att någon som hittar en tappad digital nyckel kan öppna dörrarna eller grindarna med den. Det är ett säkert sätt ifall det tar tid innan man upptäcker att man har gjort förlusten. I vissa fall kan man även använda fingeravtryck eller något annat liknande. Läs mer om passersystem på denna hemsida: passersystemstockholm.se