Kategorier
Företagande

Rädda företaget

När företaget inte gått så bra som man hoppats, och räkningar och skulder samlar sig, så är ofta konkursen nära. Men det finns ett alternativ till konkurs, nämligen företagsrekonstruktion.

Konkurs är fullt möjligt att undvika genom en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion kan man ansöka för genom domstol och det kan rädda företaget. Detta är till fördel för både företag och borgenärer. Företagsrekonstruktion kan bli aktuellt för företag som kan anses livskraftiga på längre sikt, men som har temporära betalningssvårigheter. Det är inte bara dåligt skötta företag som kan hamna i en ekonomiskt svår sits. Med vissa undantag så gäller att ingen utmätning får ske medan en företagsrekonstruktion pågår. Det viktigaste att tänka på är att ansöka om rekonstruktion i ett tidigt skede, ju tidigare processen kan börja ju bättre för företaget är det.

Processen för att låta företaget leva vidare

Det är som sagt bra att börja i god tid. Helst bör man ta kontakt direkt med kunniga affärsjurister, och detta redan innan man hamnat i domstol. Det finns dock fortfarande möjlighet att ansöka om rekonstruktion efter en konkursbegäran gjorts. Viktigt i sammanhanget är att företaget kan bedömas gå med vinst inom en inte för avlägsen framtid igen. Fordringsägare måste även gå med på ackord. Det vill säga att fordringsägare är beredda att skriva ner sina krav till en viss del. Efter att företagsledningen och rekonstruktören tillsammans landat i att en rekonstruktion är möjlig att genomföra så kan en ansökan till tingsrätten lämnas in. Detta kan ge andrum och göra det möjligt för företaget att komma på fötter igen.